RECYKLING


RECYKLING to nowa dziedzina obejmująca techniczne, technologiczne i organizacyjne działania mające na celu maksymalne odzyskanie zespołów, części, podzespołów i materiałów wycofanych z eksploatacji wyrobów (zużytych i uszkodzonych); to również przygotowanie ich do ponownego zastosowania w pierwotnej produkcji, jako części zamienne lub jako materiał odzyskany stosowany do produkcji innych wyrobów czy materiałów; to generalnie gospodarowanie odpadami technologicznymi i surowcami wtórnymi w przemyśle.

Głównym efektem recyklingu jest znaczne zwiększenie odzysku odpadów, a w konsekwencji radykalne zmniejszenie zwałowisk i wypełnienia wyrobisk odpadami.

Najważniejszą ideą recyklingu jest stworzenie takich mechanizmów i rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, aby efektywność zapobiegania degradacji środowiska była możliwie największa.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym, które zawsze przestrzegamy firma Autorozbiórka, oferuje kompleksowe usługi z zakresu recyklingu.

Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie utylizacji odpadów takich jak: oleje silnikowe, akumulatory, opony.

Stacja demontażu pojazdów zajmuje się recyklingiem obejmującym techniczne, technologiczne i organizacyjne działania mające na celu maksymalne odzyskanie zespołów, części, podzespołów i materiałów wycofanych z eksploatacji wyrobów (zużytych i uszkodzonych).
Zdemontowane przez nas elementy przygotowujemy do ponownego zastosowania w pierwotnej produkcji, jako części zamienne lub jako materiał odzyskany stosowany do produkcji innych wyrobów. Zajmujemy się więc gospodarowaniem odpadami technologicznymi i surowcami wtórnymi w przemyśle.

Głównym efektem recyklingu jest znaczne zwiększenie odzysku odpadów, a w konsekwencji radykalne zmniejszenie zwałowisk i wypełnienia wyrobisk odpadami.

Najważniejszą ideą recyklingu jest stworzenie takich mechanizmów i rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, aby efektywność zapobiegania degradacji środowiska była możliwie największa.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym, których zawsze przestrzegamy, oferujemy kompleksowe usługi z zakresu recyklingu.

Naszym klientom zapewniamy pomoc w zakresie utylizacji odpadów, do których zaliczamy: oleje silnikowe, akumulatory i opony.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.